ITALSKÉ EXCELENTÍ PRODUKTY: DOCG a DOC vína

Italská vína DOCG a DOC jsou vysoké kvality a jsou chráněna zvláštními právními předpisy, které hájí  jejich identitu a historické propojení s územím výroby. Výroba kvalitních vín byla již před staletími pravděpodobně napodobována, a tím pádem vína ztrácela svou identitu. Ochranná označení původu pocházejí z dlouhého procesu vývoje britského merkantilismu, který začal s prvním rozsáhlým mezinárodním obchodem a chtěl řešit problém ochrany národních a místních produktů.

 

Vůbec prvním předchůdcem DOC na světě bylo Portské víno, pro které bylo v osmnáctém století nalezena formule k ochranně jeho autochtonity a kvality proti padělkům. V této době Portské a následně i další vína začaly nabývat na mezinárodním věhlasu a jejich imitace mohla zničit jejich pověst.

 

Skutečný počátek pro označení původu byl francouzský, jednalo se o označení AOC (Appellation d'Origin Contrôllée), s nímž začali bránit své šampaňské. Již v roce 1855 Napoleon III představil první právní předpis pro ochranu francouzského vína. Jednalo se predevším o Bordeaux, které se stalo velmi vyhledávaným a následovala vína z Burgundska a mnoho dalších. V roce 1907 dostalo Champagne označení AOC (Appellation d'Origin Contrôllée). Jednalo se o první ochrannou známku podle francouzského práva.

Stampa | Mappa del sito
© Copyright 2020: All rights reserved - top for trade s.r.o.