Proč italské sýry

Mezi produkty, které patří k naprosté špičce italské gastronomie, má velmi důležité zastoupení sýr, o čemž  také svědčí vysoký počet udělených ochranných známek (45 DOP a 1 IGP).

Tak jako u výrobků z masa tak i u italských sýrů je zřejmá úzká spojitost mezi kulinářským uměním a územními specifiky, ve kterých jsou sýry vyrobeny.

Ochranná známka DOP je udělena zemědělským produktům a potravinám, jejichž fáze výrobního procesu se provádí ve vymezené zeměpisné oblasti a postupy jsou v souladu se specifikací produkce. Zdůrazňuje úzkou vazbu k zeměpisnému prostředí, přírodě a také lidským faktorům. Vliv faktoru biodiverzity je zde velmi výrazný.

Výsadou italských sýrů s chráněným označením původu (DOP) je pestrost, která určuje diverzifikaci chutí a  která umožňuje četné kulinářské kombinace.

Neexistuje žádná oblast Itálie, která nemá své typické mléčné výrobky, sýr je přítomen v široké škále různých typů , z nichž každý pochází z jiné tradice a jiného místa původu.

Stampa | Mappa del sito
© Copyright 2020: All rights reserved - top for trade s.r.o.