Slow Food

Co je Slow Food ®

Slow Food ® je neziskové eko-gastronomické sdružení , které bylo založeno jako odpor proti masivně se šířícímu globalizovanému stravování ve stylu fast-food, průmyslové velkovýrobě potravin a standardizaci jejich chuti, stále se zrychlujícímu životnímu tempu, mizení místních gastronomických tradic a slábnoucímu zájmu lidí o to, jaké jídlo jedí, odkud pochází, jak chutná a jak jeho konzumace ovlivňuje okolní svět a životní prostředí. K prosazování své myšlenky spojil Slow Food ® jídlo s potěšením a zároveň odpovědností, a vyjádřil toto spojení mottem „dobrý, čistý a fair…“. Jednou z důležitých aktivit hnutí Slow Food ® je ochrana a zachování biodiverzity, proto podporuje a iniciuje projekty zaměřené na ochranu živočišných druhů a rostlinných odrůd, na udržování tradiční potravinářské výroby a zpracování potravinářské produkce podle tradičních historických metod. Podpora směřuje především k drobným zemědělcům a tradičním producentům, ať se jejich činnost týká pěstování potravinových plodin, chovu dobytka anebo lovu ryb. Na podporu projektů týkající se ochrany biodiverzity byla v roce 2003 s podporou toskánských regionálních úřadů vytvořena Nadace Slow Food ® na ochranu biodiverzity, jejímž cílem je koordinovat a kontrolovat finanční podporu projektů biodiverzity.

Historie Slow Food ®

Hnutí Slow Food ® založil v roce 1986 italský novinář a gastronom Carlo Petrini jako odezvu na otevření nové pobočky nadnárodního řetězce McDonald přímo na historickém náměstí Piazza di Spagna v Římě. Organizace Arcigola, jak se nejprve nazývalo, se změnila na hnutí Slow Food ® v roce 1989 na mezinárodním setkání v Paříži, kde vznikl Manifest Slow Food ®, podepsaný delegáty z 15 zakládajících zemí. V současné době má Slow Food ® přes 100 000 členů ve 153 zemích světa a získává si stále další a další příznivce.

Struktura Slow Food ®

Slow Food ® dnes tvoří více než 1300 jednotlivých místní sdružení - konvivií - která sdružují lidi se zájmem o potravinářské produkty, cesty, kterými se dostávají na náš stůl a způsob, jakým jsou vyráběny i zpracovány, stejně tak jako o regionální i národní kulinární dědictví a potravinářské tradice. Konvivia organizují na místní nebo regionální úrovni různé aktivity související s uvedenou problematikou. Další klíčovou strukturou hnutí Slow Food ® je více než 2000 zemědělských komunit po celém světě, které praktikují šetrnou a udržitelnou zemědělskou maloprodukci.

Stampa | Mappa del sito
© Copyright 2020: All rights reserved - top for trade s.r.o.